Kompetenčni center

V sklopu projekta Roboti med nami so bila pripravljena izhodišča za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju DBK, ki bi spodbujal inovativno razmišljanje CS in njihovo mreženje. Zastavljena inovativna razvojna usmeritev in prenos primerov dobrih praks iz tujine v lokalna okolja in regionalni prostor DBK, kot jih zastavljajo izhodišča za kompetenčni center robotike, bi omenjeni regiji prinesel multiplikativne učinke na področju razvoja in prepoznavnosti strokovnosti na omenjenem področju tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.

 

Namen kompetenčnega centra robotike bi bil omogočanje souporabe najsodobnejše opreme industrije 4.0 in prenos znanj skozi izobraževanje vseh zainteresiranih uporabnikov. S tem bi dvignili kompetence kadrov, ki jim digitalne tehnologije predstavljajo velik izziv. Hkrati bi ohranjali neprecenljive izkušnje starejših kadrov, ki so jih pridobili skozi dolgoletno delo v podjetju in bi jih uporabili tako pri digitalizaciji kot prenosu znanja na mlajše.

 

Robotika in tehnologije, ki jih povezujemo s konceptom industrije 4.0, so za posameznike, manjša podjetja (start-upi) in veliko izobraževalnih ustanov še vedno težko dostopne. Mnogi si lahko privoščijo posamezne (cenejše) komponente, nemogoče pa je najti večino teh tehnologij na enem mestu. Glavna težava je visoka cena, dodatna pa, da se tehnologije izjemno hitro razvijajo, komponente pa zastarajo. Njihovo stalno nadomeščanje z novimi je zelo drago.

 

Predstavljena izhodišča kompetenčnega centra robotike predstavljajo koncept družbenega in tehnološkega sodelovanja in povezovanja mladih, izobraževalnih ustanov, podjetij in ponudnikov sodobne tehnološke opreme. Kompetenčni center robotike bi prinesel naslednje koristi:

 • Omogočal bi kakovostno praktično izobraževanje širšemu krogu ljudi in stik z najnovejšimi tehnologijami.
 • Posameznikom, izobraževalnim ustanovam in podjetjem bi omogočal souporabo sodobne opreme, ki je stroškovno marsikomu nedosegljiva.
 • Prispeval bi k večji prepoznavnosti tehnično-naravoslovnih poklicev.
 • Dolgoročno bi zagotavljal več kakovostnega kadra za lokalna podjetja.
 • Predstavljal bi novo obetavno prodajno pot za ponudnike novodobne tehnološke opreme.
 • Omogočal bi kakovostnejše izvajanje poslanstva, usmerjenega v razvoj podjetniškega in lokalnega okolja.

Sodobna oprema in ključne tehnologije, ki smo jih predvideli v kompetenčnem centru robotike in ki sodijo na področje industrije 4.0, bi bila za namen izobraževanj naslednja:

 • Lego WeDo (za osnovno in srednjo šolo),
 • Dobot Magician (za osnovno in srednjo šolo),
 • Lego EV3  (za osnovno in srednjo šolo),
 • industrijski 6-osni in scara roboti (od srednje šole naprej),
 • kolaborativni oz. sodelujoči roboti (od srednje šole naprej),
 • robot vision oz. robotski vid (od srednje šole naprej),
 • obogatena resničnost AR (od srednje šole naprej),
 • eksoskeletoni v industriji in medicini (od srednje šole naprej) ter
 • sistemi spremljanja in vodenja proizvodnje – ERP in MES (od srednje šole naprej).

Opremo in tehnologije bi se glede na povpraševanje in razvoj trga prilagajalo ciljnemu občinstvu. Predvidevamo, da bi se zaradi kompetenčnega centra robotike  v prihodnje več otrok odločilo za naravoslovno-tehnične poklice. Dobili bi več visoko usposobljenih strokovnjakov robotike in mehatronike, obstoječim strokovnjakom in kadrom pa bi pomagali nadgraditi njigovo dosedanje znanje.

Učinki, ki jih želimo doseči znotraj kompetenčnega centra robotike, so predvsem:

 • Da ima dolgoročno izjemno velik pozitiven vpliv na delovno okolje človeka.
 • Da prispeva k razvoju splošnih in tehnično specifičnih kompetenc ter splošnemu dvigu izobrazbene ravni.
 • Da omogoča prekvalifikacijo vseh tistih, ki v industriji nimajo izkušenj, a jih ta zaradi lažje zaposlitve zanima.

Njegova operacionalizacija pa bi potekala na sledeč način:

 • izgradnja ter odprtje kompetenčnega centra robotike,
 • izvedba tehniških dni v šolah in kompetenčnem centru robotike,
 • izvedba poletnih delavnic za mlade (poskušamo pridobiti sofinanciranje občin ter nekaj sofinanciranja staršev),
 • izvajanje rednih učnih vsebin v sodelovanju z višjimi ter visokimi šolami,
 • podjetjem proti plačilu omogočati testiranje ter razvoj rešitev,
 • uvanjanje novih tehnologij glede na izkazan interes udeležencev.