Roboti med nami

Projekt po 6. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK)
Preberite več
Program usposabljanja ROBO bomo ponovili tudi v letu 2024.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

ROBOTI MED NAMI

O projektu

V letu 2021 so Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o. in Čarunalnik – društvo za napredno uporabo računalnikov uspešno pridobili projekt z naslovom »Roboti med nami« na 6. pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Glavni namen projekta je razvoj novega podjetniškega modela s področja robotike za podjetja, podjetnike in zaposlene, predvsem zaposlene, ki so manj usposabljani in nižje izobraženi ter v zelo omejenem obsegu obvladujejo digitalne tehnologije, komunikacijska orodja in omrežja. Te so podlaga za robotizacijo, ki nevzdržno raste v avtomobilizmu, farmaciji itn. S projektom smo prispevali k boljši konkurenčnosti podjetij, izboljšanju kompetenc zaposlenih ter k novim znanjem na področju robotike, kar se usklajuje s ciljem področja S4. V projektu se je razvil nov program, ki omogoča pridobitev kompetenc s področja robotike, dvig konkurenčnosti, uvedbi robotov v podjetja ter vzpostavitev novih delovnih mest. V okviru projekta so se pripravila izhodišča za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju DBK, ki spodbuja inovativno razmišljanje omenjene ciljne skupine in njihovo mreženje. Pri tem gre za inovativno razvojno usmeritev in za prenos primerov dobrih praks iz tujine v lokalna okolja in regionalni prostor DBK. S tem omogočamo nadgradnjo programa, posledično pa tudi trajnost, tržnost operacije po končanju sofinanciranja le te.

Glavni poudarki projekta so bili priprava in izvedba novega podjetniškega modela, ki vključuje:

  1. priprava izhodišč za kompetenčni center robotike;
  2. razvoj, vzpostavitev ter izvedba programa ‘Robo start za zaposlene – ROBO’, ki bo krepil kompetence, nujno potrebne za Industrijo 4.0.;
  3. spletno okolje za izmenjavo vsebin in dobrih praks za vzpodbujanje razvoja in povezovanja podjetij, podjetnikov in zaposlenih v poslovno mrežo na področju robotike.

Partnerji projekta:

  • Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (prijavitelj projekta),
  • Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o.,
  • Čarunalnik – društvo za napredno uporabo računalnikov.
Predvidena vrednost operacije: 38.264,78 EUR
Znesek sofinanciranja: 28.459,18 EUR
Trajanje operacije: 17. 05. 2021 - 28. 07. 2023
Več sofinanciranjih in evropski kohezijski politiki si preberite na: https://www.eu-skladi.si/

Usposabljanje

V sklopu projekta smo partnerji razvili dva izobraževalna modula na temo robotike, ki temeljita na praktičnih izkušnjah podjetij in omogočata pridobitev kompetenc s področja robotike, dvig konkurenčnosti in uvedbo robotov v podjetja.

1. Modul

Prvi modul je namenjen spoznavanju robotov oziroma robotskih rok. Pogledali bomo vrste robotov (robotske roke, scara roboti, humanoidi,..) ter njihovo uporabo. Na učni celici bomo tudi pokazali osnovno upravljanje robotske roke, izbiro in nastavljanje robotskih koordinatnih sistemov in programiranje enostavnih programov na robotskem kontrolerju.

2. Modul

V drugem modulu, bomo v simulacijskem programu postavili robotsko celico in spisali oziroma pripravili preprost program. Tega bomo nato tudi izvozili in pognali na pravi robotski roki. S tem bomo pokazali postopek priprave in testiranja vpeljave robotov v proizvodnjo.
Izobraževalna modula smo izvedli v okviru brezplačnega usposabljanja ROBO, ki je potekalo novembra 2022. V letu 2024 načrtujemo ponovitev brezplačnega usposabljanja ROBO. V kolikor bi si želeli udeležiti usposabljanja, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov projektna-pisarna@fos-unm.si.

Kako bo potekalo?

Usposabljanje bo potekalo na način, da bodo udeleženci spoznali različne vrste robotov (robotske roke, scara roboti, humanoidi,..) ter njihovo uporabo. Udeleženci bodo imeli praktični prikaz na učni celici, ker bodo videli osnovno upravljanje robotske roke, izbiro in nastavljanje robotskih koordinatnih sistemov in programiranje enostavnih programov na robotskem kontrolerju.

Kompetenčni center

V sklopu projekta Roboti med nami so bila pripravljena izhodišča za razvoj kompetenčnega centra robotike na območju DBK, ki bi spodbujal inovativno razmišljanje CS in njihovo mreženje. Zastavljena inovativna razvojna usmeritev in prenos primerov dobrih praks iz tujine v lokalna okolja in regionalni prostor DBK, kot jih zastavljajo izhodišča za kompetenčni center robotike, bi omenjeni regiji prinesel multiplikativne učinke na področju razvoja in prepoznavnosti strokovnosti na omenjenem področju tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.
Preberite več

Si želite povezati v poslovno mrežo na področju robotike?

Si želite z drugimi podjetji izmenjavati vsebino in dobre prakse za razvoj in povezovanje podjetij, podjetnikov in zaposlenih? Pišite nam na e-naslov projekta-pisarna@fos-unm.si in povezali vas bomo z mrežo deležnikov, kjer boste imeli priložnost izmenjave vsebin in dobrih praks na področju robotike.

Novice

Galerija